Phải chăng đĩa bay là những tàu không gian mang theo những người hành tinh từ những thế giới cách xa trái đất nhiều năm ánh sáng hay, ngược lại, chúng xuất phát từ chính trái đất chúng ta? Phải chăng chúng xuất phát từ một nơi ngoài sức tưởng tượng c...